Choď na obsah Choď na menu
 


Podporujeme Spravodlivé Referendum

 
Vitajte na stránke o priamej demokracii.
 
Priama demokracia, na rozdiel od iných foriem vládnutia ako napr. otrokárstvo, feudalizmus, alebo diktatúra, priznáva právo rozhodovať a teda vládnuť nie jednému, ale všetkým ľuďom. Tým sa líši aj od komunizmu, kapitalizmu, alebo napr. od súčasnej parlamentnej demokracie, ktoré právo vládnuť priznávajú iba určitej malej skupine ľudí, komunistickej strane, veľkokapitalistom, alebo poslancom v parlamente.
 
V priamej demokracii je naproti tomu toto právo priznané naozaj všetkým členom v spoločnosti. Nejedná sa teda o vládu - teda o ovládanie väčšiny menšinou, ale väčšina občanov spolurozhoduje o celospoločenských otázkach spoločne: každý má rovnaké slovo - jeden hlas.
 
Sme presvedčení, že právo priamo spolurozhodovať v celospoločenských otázkach by mal mať každý človek, pretože tieto veci týkajú všetkých. Všetci ľudia, ktorí tvoria danú spoločnosť, či už štát, alebo obec, by mali mať rovnakú možnosť ovplyvňovať vecí verejné, tak aby mohli byť pri zohľadnené záujmy všetkých občanov, nielen niektorej vyvolenej skupiny. Nie je dostačujúce iba z času na čas poveriť pár politikov, alebo prezidenta úlohou vládnuť. Po voľbách totižto títo ľudia často zabudnú na svoje sľuby, ktoré dali občanom. Možno ich dokonca sľúbili iba s cieľom získať moc. Keď potom zakúsia ako chutí moc, často sa z empatických ľudomilov stávajú autokratickí samovládci, ktorí nie sú nijako viazaní záujmami občanov, ale skôr svojimi záujmami, alebo záujmami svojich sponzorov.
 
Títo takzvaní politici, rozhádaní medzi sebou, pretože by chceli mať všetci čo najviac moci pre seba, majú potom tendenciu pretvárať celú spoločnosť k svojmu obrazu. Napríklad majú tendenciu koncentrovať moc do svojich rúk, či už v rámci politických strán, alebo v štáte. Teda aj napriek tomu, že boli títo ľudia demokraticky zvolení, tak ak sa im nejakým spôsobom podarí vymaniť z pod občianskej kontroly, tak majú tendeciu zmeniť systém na autokratický tak, že postupne menia existujúce demokratické  prvky v spoločnosti na autokratické. Občania strácajú možnosť odvolať ich, alebo akokoľvek zasiahnuť do ich rozhodnutí. Za svoje rozhodnutia zvolení politici navyše spravidla nenesú žiadnu zodpovednosť. Občania postupne strácajú všetky legálne možnosti, ako sa brániť ich samovôli, naopak elita sústavne posilňuje svoje postavenie na úkor väčšiny občanov. Myslíme si teda, že súčasný stav je ešte veľmi vzdialený od spravodlivej ľudskej spoločnosti a bez neustáleho občianskeho tlaku sa bude spoločnosť ďalej tomuto ideálu vzďaľovať.
 
V spravodlivej spoločnosti by mali mať všetci občania rovnaké politické práva, povinnosti a aj príležitosti. Neexistuje totižto žiaden dôvod, prečo by jeden, alebo zopár ľudí mali mať právo rozhodovať o životoch mnohých a naopak, väčšina ľudí nemala mať právo rozhodovať ani o veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Sme presvedčení, že žiaden človek nemá morálne právo vládnuť iným ľuďom, alebo o nich rozhodovať. Preto ak dnes jeden človek, alebo zopár jednotlivcov rozhoduje o celej spoločnosti často v protiklade s názorom väčšiny občanov, tak táto nespravodlivosť spôsobuje v spoločnosti nevyčísliteľné morálne, materiálne a ľudské škody. Sme presvedčený že práve toto zotročenie politického života všetkých občanov do politickej kazajky ľahko skorumpovateľných politických strán generuje väčšinu systémových problémov prítomných v súčasnej spoločnosti.       
 
  Predpokladáme však, že tak ako ľudstvo v minulosti prekonalo otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus, fašizmus, komunizmus ako aj rôzne iné diktatúry a nahradilo ich spravodlivejšou  parlamentnou demokraciou, tak v budúcnosti prekoná súčasné "postdemokratické" politické systémy a nahradí ich priamou demokraciou, ktorá môže reálne vytvoriť naozaj slobodnú a trvalo prosperujúcu ľudskú spoločnosť, garantujúcu rovnaké ľuské práva všetkým svojím členom tak, ako vo Švajčiarsku. Demokracia totižto všetkým ľuďom priznáva rovnakú hodnotu a tým od základu mení vzťahy medzi ľuďmi v každej ľudskej spoločnosti, či už v rodine, v škole, v práci, v meste, v štáte a pod.

 

Preto sa na tejto stránke venujeme demokracii a dúfame, že tu nájdete odpoveď na otázkučo je to  demokracia a prečo je demokracia dôležitá. Budeme skúmať aktuálny stav demokracie na Slovensku. V krátkosti načrieme aj do histórie, aby sme posúdili vývoj ľudskej spoločnosti z hľadiska miery demokracie. To nám pomôže definovať vplyv miery demokracie na rozvoj spoločnosti ako aj podmienky nevyhnutné na existenciu demokracie.

V ďalšej časti si zadefinujeme, čo je to miera demokracie a aj ako ju možno presne určiť. Ukážeme, že miera demokracie sa dá presne vypočítať a odvodíme vzorec pre jej výpočet. Keďže však nie vždy je možné tento vzťah použiť, navrhneme aj metodiku ako mieru demokracie v týchto prípadoch aspoň odhadnúť. Na “odľahčenie” od tejto trošku teoretickej témy sa pozrieme trošku aj do praxe a pokúsime sa mieru demokracie na Slovensku odhadnúť intuitívne bez akýchkoľvek vzorcov.

Každá teória je však zbytočná ak sa neaplikuje v praxi. Po zadefinovaní podmienok, ktoré sú nevyhnutné na existenciu demokracie , by sme Vám preto radi predstavili našu víziu demokratickej spoločnosti. Pre lepšiu predstavu uvedieme aj ako by takáto demokratická spoločnosť mohla v praxi fungovať na  príklade konkrétneho človeka.

Na základe záverov, ku ktorým sme sa takto dopracovali, sme navrhli projekt, ktorého úlohou je zvýšiť mieru demokracie na Slovensku. Predstavíme Vám ciele tohto projektu, ako  aj našu motiváciu prečo ho chceme robiť. Ak sa vám bude táto myšlienka páčiť, môžete sa k nám v tomto virtuálnom priestore pridať a všelijako nám pomôcť. Napríklad s návrhom alebo realizáciou systému , ktorý by takúto demokratickú spoločnosť umožnil uskutočniť.

   V každom prípade dúfame, že Vás, rovnako ako nás, obsah tejto stránky nejakým spôsobom obohatí. Stránku sme pripravili pre Vás – jej čitateľov a preto ak Vám na nej niečo chýba, alebo ak by ste chceli niečo zmeniť, alebo doplniť, neváhajte a dajte nám vedieť. Ešte raz Vás teda všetkých srdečne vítame na stránke venovanej priamej demokracii, na ktorej sú prirodzene všetky Vaše názory a pripomienky vítané.